Please click here to show the map
Reviews: Your will be first

Ask any Question or submit Review about this place.
View Hotels near this place.

Hotels near "Bưu Điện TX Bà Rịa"

Ho Tram Villa 54
Ho Tram, Xuyen Moc, Bà Rịa
3 ★ Tan Hoang Mao Hotel
1251P Bach Dang, Phuoc Trung Ward, Bà Rịa
2 ★ Bach Ngan Hotel
07 Le Duan, Bà Rịa

Nearby cities

tp. Vũng Tàu Vũng Tàu